Verzuim in 2022: grote verschillen per maand, psychisch verzuim blijft stijgen

In november 2022 bleef het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland met 4,8% gelijk aan de maand ervoor. Het aantal verzuimmeldingen daalde licht. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Deze cijfers komen aan het einde van een jaar waarin het verzuim maandelijks grote verschillen liet zien. Een jaar waarin ook de groei van het psychisch verzuim en de impact van corona en griep in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt opvielen.

Na piek in oktober is verzuim door griep en corona weer op zijn retour

In oktober steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,8% (ten opzichte van 4,3% in september). Vier op de tien verzuimmeldingen kwam afgelopen maand door griepklachten of corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Het is niet de verwachting dat het verzuimpercentage de komende maanden daalt. Met de drukke decembermaand op komst adviseren de arbodienstverleners aandacht te houden voor werkdruk en de juiste energiebalans voor werknemers.

Verzuim door griepklachten en corona neemt weer toe

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland stijgt in september naar 4,3% ten opzichte van 4,0% in augustus 2022. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Nu het coronavirus en de griep in oktober weer verder opleven, is het van belang alert te blijven op preventieve maatregelen om werknemers veilig en gezond aan het werk te houden. En de continuïteit van bedrijven niet nog verder in gevaar te brengen.

Verzuim in Nederland in augustus gedaald: instroom van nieuw verzuim door corona droogt op

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in augustus naar 4,0% ten opzichte van 4,5% in juli 2022. Daarmee ligt het gemiddeld verzuimpercentage nagenoeg op het gebruikelijke niveau van vóór corona in augustus 2019. Wel neemt het verzuim door psychische klachten langzaam toe. De afgelopen periode lag dit circa 10% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, benadrukken de arbodiensten het belang van het voorkomen van verzuim door hoge werkdruk en stress.

Verzuim in Nederland stijgt ongebruikelijk hard

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in juli – ondanks de vakantieperiode – naar 4,5% (ten opzichte van 4,4% in juni 2022). Daarmee blijft het verzuimpercentage in Nederland hoger dan gebruikelijk. Die stijgende lijn in verzuim is ook te zien in de jaarcijfers. Met een gemiddeld percentage van 4,7% lag het verzuim op het hoogste niveau sinds jaren. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke toename van coronabesmettingen in de herfst, blijft het belangrijk voor werkgevers en werknemers om alert en in gesprek te blijven.

Coronapiek in juni zorgt weer voor stijging in verzuim

In juni steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,4% (ten opzichte van 4,3% in mei 2022). Deze stijging komt vrijwel helemaal door de coronapiek in juni. Tussen begin en eind juni is het aantal verzuimmeldingen dat met corona te maken heeft namelijk fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers.
Hoewel de zomerpiek achter ons ligt, zoals het RIVM deze week berichtte, roepen de arbodiensten bedrijven op om besmettingen op de werkplek te voorkomen.

Gemiddeld verzuim in mei daalt naar niveau van voor corona

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in mei 2022 verder naar 4,3% (ten opzichte van 4,8% in april 2022). Afgelopen maand was het verzuim daarmee weer nagenoeg terug op het niveau van voor corona: namelijk 4,2% in mei 2019. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Begin juni nam het aantal coronabesmettingen echter weer toe. Daarom waarschuwen de arbodiensten bedrijven alert te blijven op het voorkomen van besmetting op de werkvloer.

Verzuim bereikt kantelpunt na maandenlange stijging

Na een maandenlange stijging bereikte het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland in april 2022 een kantelpunt. Naast de daling van het aantal ziekmeldingen door corona, is nu ook griep op z’n retour. Het aantal ziekmeldingen is daardoor de afgelopen maand bijna gehalveerd. Door deze sterke daling kwam het verzuimpercentage uit op 4,8% (ten opzichte van 5,6% in maart 2022). Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Nu corona en griep uit beeld gaan, verschuift de aandacht van werkgevers naar de zorg om de inzetbaarheid van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt.

Recordaantal verzuimmeldingen door griepgolf en corona

In maart 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland verder door naar 5,6% (ten opzichte van 5,5% in februari 2022). De griepgolf en coronabesmettingen zorgden voor een record aan verzuimmeldingen: voor elke 100 werkenden waren er in maart 11 verzuimmeldingen. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. In de loop van maart nam de griep het over van corona als belangrijkste veroorzaker van verzuim.

Forse stijging gemiddeld ziekteverzuim in Nederland

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in februari 2022 verder naar 5,5% (ten opzichte van 5,0 % in januari 2022). De afgelopen jaren was het verzuim alleen in maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, hoger. De stijging komt met name door de toename van het aantal coronabesmettingen. Van alle ziekmeldingen was 60% het gevolg van corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Om uitval van werknemers door corona en de zich nu ontwikkelende griepgolf te beperken, adviseren de arbodienstverleners de basisregels te blijven naleven en de mogelijkheden voor thuiswerken te blijven benutten.