Verzuim bereikt kantelpunt na maandenlange stijging

Na een maandenlange stijging bereikte het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland in april 2022 een kantelpunt. Naast de daling van het aantal ziekmeldingen door corona, is nu ook griep op z’n retour. Het aantal ziekmeldingen is daardoor de afgelopen maand bijna gehalveerd. Door deze sterke daling kwam het verzuimpercentage uit op 4,8% (ten opzichte van 5,6% in maart 2022). Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Nu corona en griep uit beeld gaan, verschuift de aandacht van werkgevers naar de zorg om de inzetbaarheid van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt.
verzuim2

Aantal ziekmeldingen bijna gehalveerd

Afgelopen maart was er in Nederland nog sprake van een recordaantal verzuimmeldingen: voor elke 100 werkenden waren er 11 verzuimmeldingen. In april is dit bijna gehalveerd naar 6 verzuimmeldingen voor elke 100 werknemers. Dat komt met name door de afname van het aantal meldingen door griep en corona. Die dalende trend is zichtbaar in alle sectoren, zowel in de grootzakelijke markt als het mkb. De daling van het gemiddelde verzuimpercentage is de eerste – en meteen stevige daling – van dit jaar. Desondanks blijft het met 4,8% hoger dan in deze periode voor de coronapandemie (2019: 4,3%). “Dat komt voor een deel nog door de griepgolf begin april”, vertelt Jurriaan Penders, directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

Blijvende impact Long-COVID

“Ook is er een kleine groep medewerkers die langdurig is uitgevallen door Long-COVID”, vervolgt Penders. “Bijna 95% van de werknemers is na een coronabesmetting binnen 12 weken weer aan het werk. Voor een kleine groep werkenden met Long-COVID is dat niet haalbaar. Deze groep is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 4% van het totaalaantal verzuimdagen. Ruim een kwart van hen is ook na een jaar nog niet aan het werk.”

Zorg voor je mensen; juist in deze krappe arbeidsmarkt

Penders: “De zorgen om verzuim door corona en griep lijken af te nemen. Maar het verzuim blijft hoog in een arbeidsmarkt die krapper wordt. Dat levert extra zorgen op bij werkgevers over toenemende werkdruk en inzetbaarheid van werknemers.” Het CBS bracht eerder al naar buiten dat er recordkrapte is op de arbeidsmarkt, met de meeste vacatures in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. “Wij roepen werkgevers op om aandacht te houden voor hun personeel. Blijf waar mogelijk thuiswerken stimuleren, zodat medewerkers minder hoeven te reizen en zelf hun tijd kunnen indelen. Kijk kritisch naar het werk dat echt nu moet en stel uit wat kan om onnodige psychische en fysieke overbelasting te voorkomen.”