Verzuim door stress steeg afgelopen jaar met ruim 8%

In augustus daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland licht naar 4,0% ten opzichte van 4,1% in de maand ervoor. Daarmee is het verzuim sinds maart van dit jaar met bijna 1,0% gedaald. Ondanks deze daling geven de cijfers niet alleen reden tot optimisme. In het afgelopen jaar (juli 2022 tot en met juni 2023) steeg het langdurig verzuim door stressgerelateerde klachten met 8,4%. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.

Verzuim in Nederland in vakantiemaand juli licht gedaald

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in
juli 2023 naar 4,1% ten opzichte van 4,2% in juni 2023. Dat blijkt uit cijfers van arbo-diensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van HumanTotalCare en
gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers. Nu de vakantie voor het grootste deel van werkend Nederland (bijna) voorbij is, geven de arbodiensten tips om een mogelijke dip na de vakantie te verzachten.

Daling verzuim in Nederland zet verder door

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in mei 2023 voor de derde opeenvolgende maand, naar 4,2% ten opzichte van 4,5% in april 2023. Binnen de zorg is de daling in mei het sterkst merkbaar. Los daarvan neemt het langdurend verzuim als gevolg van psychische klachten over een lange termijn verder toe, met name in jongere leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor meer dan 1 miljoen medewerkers.

Voorjaarsdaling verzuim zet door, werkend Nederland herstelt van griep

In april daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,5% ten opzichte van 5,0% in maart 2023. Daarmee nam het verzuim voor de tweede maand op rij af. Dat komt vooral doordat minder medewerkers ziek waren door de griep. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers.

Voorjaarsdaling ingezet: ziekteverzuim in Nederland neemt licht af

In maart daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 5,0% ten opzichte van 5,1% in februari 2023. Griep blijft de grootste veroorzaker van verzuim, maar daalt de laatste weken verder. Toch is het gemiddelde verzuim nog steeds fors hoger dan voor de coronapandemie in 2019. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers.

Verzuim stijgt: griep houdt aan, stressgerelateerd verzuim blijft zorgelijk

In februari steeg in Nederland het gemiddelde verzuimpercentage naar 5,1% (ten opzichte van 4,9% in januari 2023). Deze stijging viel samen met een toename in het aantal verzuimmeldingen. Griep bleef een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers.

Griepgolf stuwt verzuim verder omhoog

In december 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 5,1% (ten opzichte van 4,8% in november 2022). De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de griepgolf. In december zorgde deze voor vrijwel een verdubbeling van het aantal verzuimmeldingen door griepachtige klachten ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Naar verwachting lag het werkelijke verzuim hoger. Een deel van de griepgolf viel namelijk samen met de kerstvakantie en mensen die ziek zijn tijdens hun vakantie melden dit dikwijls niet bij hun werkgever.

Verzuim in 2022: grote verschillen per maand, psychisch verzuim blijft stijgen

In november 2022 bleef het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland met 4,8% gelijk aan de maand ervoor. Het aantal verzuimmeldingen daalde licht. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Deze cijfers komen aan het einde van een jaar waarin het verzuim maandelijks grote verschillen liet zien. Een jaar waarin ook de groei van het psychisch verzuim en de impact van corona en griep in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt opvielen.