Niet oranjekoorts maar griepachtige klachten laten verzuim licht stijgen

Het verzuimpercentage steeg van 4,5% in mei 2024 naar 4,6% in juni 2024. Dat komt vooral door een toename van kortdurend verzuim. De oorzaak hiervan was niet de oranjekoorts, maar griepachtige klachten. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor meer dan 1 miljoen medewerkers.

Snelle afname griep laat verzuim in maart verder dalen

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in maart naar 4,8% (ten opzichte van 5,1% in februari). Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. In het eerste kwartaal bleef het verzuim nagenoeg op hetzelfde niveau; 5,1% in 2024 tegenover 5,0% in 2023.

Verzuim door stress afgelopen jaar gestegen

Bijna een kwart van al het verzuim in 2023 werd veroorzaakt door langdurige stressgerelateerde klachten. Het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) door stressgerelateerde klachten steeg in 2023 met 11% ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Herken de signalen en ga op tijd in gesprek over mogelijke oplossingen, is het advies van de arbodiensten. Zo voorkom je dat de ernst van de klachten én de duur van het verzuim toenemen.

Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar AI-toepassingen in de bedrijfsgezondheidszorg

Het gemiddelde verzuim in Nederland is de afgelopen jaren gestegen en de druk op de arbodienstverlening neemt hierdoor toe. Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich ondertussen in een razend tempo en er zijn vele mogelijke toepassingen om de bedrijfsgezondheidszorg beter en efficiënter te maken. Dit leidt tegelijkertijd ook tot ethische, juridische en communicatieve vraagstukken voor het gebruik, waarop de technische ontwikkelingen geen antwoord geven. Daarom zijn HumanTotalCare en Amsterdam UMC samen een onderzoek gestart naar de randvoorwaarden voor verantwoorde inzet van AI in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit gezamenlijke promotieonderzoek geeft antwoord op die vraagstukken met als doel richtlijnen te ontwikkelen voor het verantwoorde gebruik van AI in de bedrijfsgezondheidszorg.

Verzuim door griep bereikt hoogtepunt in januari

Het aantal nieuwe ziekmeldingen bereikte in januari 2024 het hoogste punt van het griepseizoen tot nu toe: 85 per 1.000 medewerkers. In voorgaande maanden varieerde dit aantal van 55 in september tot 83 in november 2023. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers in ons land. De stijging houdt verband met een toename in het aantal griepgevallen. De piek door griep lijkt achter ons te liggen.

Jaarlijks verzuim daalt voor het eerst sinds 2014

Voor het eerst sinds 2014 is er in het afgelopen jaar weer sprake van een daling van het jaarlijkse gemiddelde verzuim. In 2023 komt het gemiddelde verzuimpercentage uit op 4,6% (ten opzichte van 4,7% in 2022). Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland bleef in december 2023 met 5,1% gelijk aan de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.

1,3 miljoen subsidie voor onderzoek ‘Autisme Werkt’

In Nederland leven ongeveer 200.000 autistische mensen. Velen hebben kwaliteiten die hen zeer geschikt maken voor de arbeidsmarkt. Toch hebben de meeste mensen met autisme moeite met het vinden, maar vooral behouden van werk. Om een doorbraak te creëren heeft het onderzoek ‘Autisme werkt’ een subsidie van 1,3 miljoen euro gekregen. HumanCapitalCare, onderdeel van HumanTotalCare, is praktijkpartner van dit grootschalig onderzoek naar autisme en arbeidsparticipatie.

Verzuim in 2023: griep en stressgerelateerde klachten grootste veroorzakers van verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is in november 2023 gestegen van 4,7% naar 5,0%. Daarmee ligt het verzuim, samen met februari, opnieuw op het hoogste niveau van 2023. De impact van griepachtige klachten en mentale problemen op het verzuim was in 2023 het hele jaar zichtbaar. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Deze cijfers komen aan het einde van een jaar waarin het verzuim weer een normaal seizoenspatroon liet zien, het gemiddelde verzuim lager was dan in 2022 en de groei van het langdurend psychisch verzuim opviel.

Toename griep houdt werkend Nederland in de greep

Het gemiddelde verzuim in Nederland steeg van 4,4% in september 2023 naar 4,7% in oktober 2023. Het is met name de stijging van het aantal griepgevallen dat werkend Nederland in zijn greep houdt. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Naar verwachting is het hoogtepunt nog niet bereikt. Vorig jaar steeg het verzuim door griepklachten tot een piek in december. En dus is het advies aan werkgevers en werknemers om proactief maatregelen te nemen, zoals in een ‘snotneusprotocol’, om de verspreiding van griepklachten op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen.

Verzuim in Nederland stijgt weer

Na een periode van daling, is het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland in september 2023 gestegen naar 4,4% ten opzichte van 4,1% in augustus 2023. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Nu het griepvirus actiever wordt en de kans op een herfstdepressie op de loer ligt, adviseren de arbodiensten preventieve maatregelen te nemen om werknemers gezond aan het werk te houden en de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar te brengen.