Forse stijging gemiddeld ziekteverzuim in Nederland

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in februari 2022 verder naar 5,5% (ten opzichte van 5,0 % in januari 2022). De afgelopen jaren was het verzuim alleen in maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, hoger. De stijging komt met name door de toename van het aantal coronabesmettingen. Van alle ziekmeldingen was 60% het gevolg van corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Om uitval van werknemers door corona en de zich nu ontwikkelende griepgolf te beperken, adviseren de arbodienstverleners de basisregels te blijven naleven en de mogelijkheden voor thuiswerken te blijven benutten.