Verzuim in Nederland in augustus gedaald: instroom van nieuw verzuim door corona droogt op

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in augustus naar 4,0% ten opzichte van 4,5% in juli 2022. Daarmee ligt het gemiddeld verzuimpercentage nagenoeg op het gebruikelijke niveau van vóór corona in augustus 2019. Wel neemt het verzuim door psychische klachten langzaam toe. De afgelopen periode lag dit circa 10% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, benadrukken de arbodiensten het belang van het voorkomen van verzuim door hoge werkdruk en stress.
verzuim1

Blijf alert op voorkomen van verzuim door hoge werkdruk en stress

Corona nog beperkt van invloed op verzuim

Na de ongebruikelijke stijging in juli ligt het gemiddeld verzuim in Nederland met 4,0% nog slechts 0,2% hoger dan het gebruikelijke verzuimpercentage, nog voor de coronapandemie uitbrak in 2019. “Dit verschil kan grotendeels verklaard worden door het verzuim van mensen met langdurende COVID-klachten”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde onlangs al dat de coronapandemie nog niet helemaal voorbij is, maar dat het einde wel in zicht komt. Penders: “Ook wij zien dat het aantal nieuwe COVID-verzuimgevallen afgelopen maand verder is gezakt en nauwelijks meer een bijdrage levert aan het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland.”

Verzuim blijft het hoogst bij grote bedrijven, Zorg en Industrie

Net zoals afgelopen maanden vertonen de branches Industrie met 4,7% en de Gezondheids- en welzijnszorg met 5,6% nog wel een hoger verzuimpercentage dan gebruikelijk was vóór corona. Daarbij ligt het verzuim in het mkb  – bedrijven met minder dan 200 medewerkers – in augustus met 3,7% zoals gebruikelijk lager dan bij grote bedrijven: 4,5%.

Stijging psychisch verzuim

ArboNed en HumanCapitalCare constateren dat het aandeel psychische klachten (waaronder spanningsklachten en burn-out) binnen het totale verzuim, nu 10% hoger is dan in 2019. Ondanks dat dit percentage al jaren hoog is, is deze stijging in lijn met de trend zoals de arbodiensten die al voor corona zagen. Penders: “Ongeveer een derde van het totale langdurend verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Twee op de duizend werknemers krijgen jaarlijks de diagnose burn-out van de bedrijfsarts en zijn dan gemiddeld 279 dagen uit de roulatie. Dat hakt er flink in, zeker in deze tijden waar al sprake is van hoge werkdruk door onder andere krapte in de arbeidsmarkt.”

Grote onderlinge verschillen

“Het gemiddelde psychisch verzuim is niet representatief voor verschillende sectoren en subpopulaties, waar de onderlinge verschillen groot zijn”, licht Penders verder toe. In sectoren met voornamelijk kantoorberoepen zien ArboNed en HumanCapitalCare relatief de grootste stijging tot 20% in het verzuim door stress-gerelateerde klachten in de sector Informatie en Communicatie. Terwijl dit in de Gezondheids- en welzijnszorg begin 2022 ongeveer 10% hoger lag dan voor corona. En in het onderwijs, voor corona de sector met het meeste stress-gerelateerde verzuim, daalde het verzuim door stress vanaf de start van de pandemie, maar steeg het vanaf begin 2021 weer naar pre-corona niveau.

Voorkom uitval door hoge werkdruk en stress

Het is nog onduidelijk hoe corona zich verder ontwikkelt, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft bij veel bedrijven zorgen voor uitdagingen in de bezetting en kan de werkdruk verhogen. Belangrijk is dat werkgevers inzicht krijgen in de risico’s van uitval, zodat je daar actie op kunt ondernemen voordat iemand uitvalt. Bijvoorbeeld via het Preventief medisch onderzoek (PMO). Penders: “Houd signalen van stress goed in de gaten. Blijf in gesprek met elkaar, organiseer individuele aandacht en geef ruimte voor zaken waar werknemers energie van krijgen. En schakel op tijd hulp in. Wij ondersteunen werkgevers en werknemers op verschillende manieren om (langdurend) verzuim te voorkomen. Dat voorkomt veel ellende achteraf.”