Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar AI-toepassingen in de bedrijfsgezondheidszorg

Het gemiddelde verzuim in Nederland is de afgelopen jaren gestegen en de druk op de arbodienstverlening neemt hierdoor toe. Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich ondertussen in een razend tempo en er zijn vele mogelijke toepassingen om de bedrijfsgezondheidszorg beter en efficiënter te maken. Dit leidt tegelijkertijd ook tot ethische, juridische en communicatieve vraagstukken voor het gebruik, waarop de technische ontwikkelingen geen antwoord geven. Daarom zijn HumanTotalCare en Amsterdam UMC samen een onderzoek gestart naar de randvoorwaarden voor verantwoorde inzet van AI in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit gezamenlijke promotieonderzoek geeft antwoord op die vraagstukken met als doel richtlijnen te ontwikkelen voor het verantwoorde gebruik van AI in de bedrijfsgezondheidszorg.