Snelle afname griep laat verzuim in maart verder dalen

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in maart naar 4,8% (ten opzichte van 5,1% in februari). Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. In het eerste kwartaal bleef het verzuim nagenoeg op hetzelfde niveau; 5,1% in 2024 tegenover 5,0% in 2023.

Verzuim door stress afgelopen jaar gestegen

Bijna een kwart van al het verzuim in 2023 werd veroorzaakt door langdurige stressgerelateerde klachten. Het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) door stressgerelateerde klachten steeg in 2023 met 11% ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Herken de signalen en ga op tijd in gesprek over mogelijke oplossingen, is het advies van de arbodiensten. Zo voorkom je dat de ernst van de klachten én de duur van het verzuim toenemen.

Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar AI-toepassingen in de bedrijfsgezondheidszorg

Het gemiddelde verzuim in Nederland is de afgelopen jaren gestegen en de druk op de arbodienstverlening neemt hierdoor toe. Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich ondertussen in een razend tempo en er zijn vele mogelijke toepassingen om de bedrijfsgezondheidszorg beter en efficiënter te maken. Dit leidt tegelijkertijd ook tot ethische, juridische en communicatieve vraagstukken voor het gebruik, waarop de technische ontwikkelingen geen antwoord geven. Daarom zijn HumanTotalCare en Amsterdam UMC samen een onderzoek gestart naar de randvoorwaarden voor verantwoorde inzet van AI in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit gezamenlijke promotieonderzoek geeft antwoord op die vraagstukken met als doel richtlijnen te ontwikkelen voor het verantwoorde gebruik van AI in de bedrijfsgezondheidszorg.

Meer aandacht voor stress: goed voor medewerkers én organisaties

Stress vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van individuele werkenden en het functioneren van organisaties. Ruim één op elke vijf verzuimdagen wordt namelijk veroorzaakt door klachten die verband houden met stress. Dat blijkt uit cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Daarom is HumanTotalCare een van de grote (praktijk)partners van DESTRESS. Hierbij ontwikkelen Amsterdam UMC, HumanTotalCare en een groot aantal partners een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties.

Verzuim door griep bereikt hoogtepunt in januari

Het aantal nieuwe ziekmeldingen bereikte in januari 2024 het hoogste punt van het griepseizoen tot nu toe: 85 per 1.000 medewerkers. In voorgaande maanden varieerde dit aantal van 55 in september tot 83 in november 2023. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers in ons land. De stijging houdt verband met een toename in het aantal griepgevallen. De piek door griep lijkt achter ons te liggen.

Jaarlijks verzuim daalt voor het eerst sinds 2014

Voor het eerst sinds 2014 is er in het afgelopen jaar weer sprake van een daling van het jaarlijkse gemiddelde verzuim. In 2023 komt het gemiddelde verzuimpercentage uit op 4,6% (ten opzichte van 4,7% in 2022). Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland bleef in december 2023 met 5,1% gelijk aan de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.