Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar AI-toepassingen in de bedrijfsgezondheidszorg

Het gemiddelde verzuim in Nederland is de afgelopen jaren gestegen en de druk op de arbodienstverlening neemt hierdoor toe. Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich ondertussen in een razend tempo en er zijn vele mogelijke toepassingen om de bedrijfsgezondheidszorg beter en efficiënter te maken. Dit leidt tegelijkertijd ook tot ethische, juridische en communicatieve vraagstukken voor het gebruik, waarop de technische ontwikkelingen geen antwoord geven. Daarom zijn HumanTotalCare en Amsterdam UMC samen een onderzoek gestart naar de randvoorwaarden voor verantwoorde inzet van AI in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit gezamenlijke promotieonderzoek geeft antwoord op die vraagstukken met als doel richtlijnen te ontwikkelen voor het verantwoorde gebruik van AI in de bedrijfsgezondheidszorg.

Effect lockdown en vakantie zichtbaar in daling verzuim december

In december 2021 daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,9% (ten opzichte van 5,1% in november 2021). Toch blijft het verzuim – ondanks lockdown en vakantie – voor de tweede maand op rij uitzonderlijk hoog. Dat komt met name door het hoge, nog altijd stijgende aantal ziekmeldingen als gevolg van corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. De uitzonderlijk hoge verzuimcijfers van het laatste kwartaal zien de arbodiensten ook terug in het gemiddelde verzuim over heel 2021: een jaar waarin het gemiddelde verzuim steeg en werknemers langer ziek waren.