Verzuim in Nederland in augustus gedaald: instroom van nieuw verzuim door corona droogt op

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in augustus naar 4,0% ten opzichte van 4,5% in juli 2022. Daarmee ligt het gemiddeld verzuimpercentage nagenoeg op het gebruikelijke niveau van vóór corona in augustus 2019. Wel neemt het verzuim door psychische klachten langzaam toe. De afgelopen periode lag dit circa 10% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, benadrukken de arbodiensten het belang van het voorkomen van verzuim door hoge werkdruk en stress.