Voorjaarsdaling ingezet: ziekteverzuim in Nederland neemt licht af

In maart daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 5,0% ten opzichte van 5,1% in februari 2023. Griep blijft de grootste veroorzaker van verzuim, maar daalt de laatste weken verder. Toch is het gemiddelde verzuim nog steeds fors hoger dan voor de coronapandemie in 2019. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers.
verzuim5

Seizoensinvloed

“Daling van het verzuim in maart is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar”, licht Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed toe. In de cijfers van maart 2023 zien de arbodiensten dat met een kwart van het aantal ziekmeldingen, griep nog altijd de grootste boosdoener is. De laatste weken daalt het aantal ziekmeldingen door griep steeds verder.

Verzuim blijft hoger dan voor corona

De voorjaarsdaling is een jaarlijkse trend. Toch laat het verzuim de laatste jaren door corona een grillig verloop zien. Zo is het verzuim op dit moment nog steeds fors hoger dan voor de coronapandemie. In maart 2019 lag het gemiddelde verzuim op 4,5%, terwijl het in maart vorig jaar nog 5,6% was. Met name een afname van griep en COVID verklaart de daling ten opzichte van vorig jaar. Het verzuim blijft met 6,9% het hoogst in de zorg. In het onderwijs (5,7%) is het gemiddelde verzuim eveneens hoog, met als belangrijkste verschil dat dit weer het gebruikelijke niveau van voor COVID in 2019 is.

Stijgend psychisch verzuim

Bij het langdurend verzuim (langer dan zes weken) zien ArboNed en HumanCapitalCare dat steeds meer mensen uitvallen door stressgerelateerde klachten. In vergelijking met de periode voor corona in 2019 lag dit percentage in 2022 13% hoger (het aandeel van het totale verzuim bleef stabiel, zie achtergrondartikel Psychisch verzuim: tijd om het tij te keren). “Het is een groeiend probleem dat vraagt om een duurzame oplossing, zowel op het werk als in de privésituatie”, benadrukt Van Wijngaarden. “Naast toenemende druk op de werkvloer, gaat het vaak om een combinatie van factoren waardoor medewerkers gedurende een te lange periode te veel druk ervaren. Als je in de tussentijd onvoldoende kunt opladen, dan raakt de batterij op een gegeven moment echt leeg. En dan is de weg naar herstel lang: gemiddeld 288 dagen bij een burn-out.”

Opbouwende dialoog in vertrouwde setting

Wacht dus niet te lang en ga het gesprek aan zodra je de eerste symptomen herkent bij jezelf óf bij een ander. Ook zijn er hulpmiddelen om de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers in kaart te brengen om van daaruit omstandigheden te verbeteren en draagkracht te verhogen. “Het is belangrijk om genoeg tijd te maken voor dingen die energie geven en vakanties in te plannen”, adviseert Van Wijngaarden. Ook de leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van verzuim. “Neem geen afwachtende houding aan, maar toon interesse, pols waar iemand tegenaan loopt en waar je mee kunt helpen. Een opbouwende dialoog in een vertrouwde setting is een belangrijk middel in de strijd tegen psychisch verzuim.”