Verzuim stijgt: griep houdt aan, stressgerelateerd verzuim blijft zorgelijk

In februari steeg in Nederland het gemiddelde verzuimpercentage naar 5,1% (ten opzichte van 4,9% in januari 2023). Deze stijging viel samen met een toename in het aantal verzuimmeldingen. Griep bleef een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers.
verzuim1

Griep houdt aan

De griepgolf hield ook in februari aan en dat zien de arbodiensten terug in het aantal verzuimmeldingen: voor elke 1.000 medewerkers waren er 85 nieuwe verzuimmeldingen. In januari waren dit er nog 78. “Deze stijging is normaal voor een griepgolf”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. “Op de werkvloer was dit goed merkbaar doordat meer collega’s enkele dagen ziek waren. De duur van dergelijk kort verzuim was echter vergelijkbaar met eerdere griepgolven.”

Blijf in gesprek over werken en ziekzijn

Het kabinet besloot onlangs dat het niet meer nodig is om te testen op corona. Alle corona-adviezen zijn komen te vervallen. In februari zagen ArboNed en HumanCapitalCare nog wel een kleine stijging in het verzuim door corona. Nu testen niet meer verplicht is, is de verwachting ook dat corona steeds minder genoemd gaat worden als oorzaak van verzuim. Penders: “Het blijft belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek blijven over wanneer je kunt werken en wanneer je je ziekmeldt. Bij lichte verkoudheidsklachten kun je waarschijnlijk prima werken, mogelijk thuis als dat kan. Maar heb je bijvoorbeeld koorts, dan is het goed om thuis te blijven en eventueel thuiswerken aan te passen op hoe je je voelt. En bij twijfel? Heb het er met elkaar over. Samen kom je vaak sneller tot een passende oplossing.”

Stressgerelateerd verzuim is structureel probleem

Naast het kortdurend verzuim zien de arbodienstverleners dat een groeiende groep medewerkers langer dan zes weken uitvalt door stress. In 2022 was het langdurend verzuim door stressgerelateerde klachten 13% hoger dan voor de coronapandemie in 2019. “Er zit een opbouw in de aard en ernst van deze klachten”, licht Penders toe. “Het begint vaak met spanningsklachten zoals piekeren, lusteloosheid en gespannenheid. Hoe langer je wacht met het aanpakken van zulke klachten, hoe erger deze worden en hoe langer het duurt voor je hersteld bent. Medewerkers met spanningsklachten zijn gemiddeld 195 dagen niet aan het werk. Bij overspanning zijn dat gemiddeld 228 dagen en bij een burn-out zelfs 288 dagen. Het is dan ook belangrijk om niet weg te kijken, maar om een signaal te geven en het bespreekbaar te maken: als medewerker, collega of leidinggevende.” Tijdens de coronapandemie daalde het verzuim door stressgerelateerde klachten licht. Nu de stijging weer inzet, roepen ArboNed en HumanCapitalCare werkgevers en medewerkers op om samen te werken aan een duurzame oplossing. Dat kan binnen een sociaal veilige cultuur, door signalen te herkennen en vroegtijdig in gesprek te gaan.