Griepgolf stuwt verzuim verder omhoog

In december 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 5,1% (ten opzichte van 4,8% in november 2022). De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de griepgolf. In december zorgde deze voor vrijwel een verdubbeling van het aantal verzuimmeldingen door griepachtige klachten ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Naar verwachting lag het werkelijke verzuim hoger. Een deel van de griepgolf viel namelijk samen met de kerstvakantie en mensen die ziek zijn tijdens hun vakantie melden dit dikwijls niet bij hun werkgever.
verzuim1

Impact van de griepgolf

De piek van het aantal verzuimmeldingen lag in week 51, de week voor de kerstvakantie. Toen was bij bijna 40% van de verzuimmeldingen griep de oorzaak. Precies in dezelfde week verklaarde het RIVM dat er sprake is van een griepepidemie. Hoewel het aantal ziekmeldingen in de kerstvakantie daalde, steeg het totaal aantal meldingen dat ArboNed en HumanCapitalCare in de maand december ontvingen. Voor elke 1.000 werknemers waren er 78 nieuwe ziekmeldingen (ten opzichte van 74 in november 2022). “Het illustreert de impact die de huidige griepgolf heeft op werkend Nederland”, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en medisch directeur HumanCapitalCare. “Normaal hebben vakantieperiodes een sterker dempend effect op het aantal ziekmeldingen. Deels omdat werknemers zich minder vaak ziek melden tijdens hun vakantie, deels omdat werkgevers meldingen soms pas later of niet doorgeven.” Doordat bedrijven met meer dan 250 medewerkers kortdurend verzuim vaker doorgeven, was in december het verschil met het mkb groter dan normaal. Bij deze grote bedrijven lag het aantal meldingen bijna twee keer zo hoog als bij het mkb.

Trends 2022: flinke toename kortdurend verzuim

Kortdurend verzuim was de motor achter de hoge verzuimcijfers in december. Daarmee illustreren de maandcijfers ook de verzuimtrends van 2022. Het gemiddelde verzuimpercentage steeg van 4,4% in 2021 naar 4,8% in 2022. De meest opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar waren de terugkeer van griep na de coronapandemie, met een griepgolf in maart en in december. De wisselende invloed van corona op het verzuim, waarbij na de piek begin oktober het aandeel van corona afneemt. En tot slot, de stijging in het psychisch verzuim wat zich kenmerkt door het langdurende karakter. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen uit de roulatie.

Samen anticiperen

“Zowel kortdurend als langdurend verzuim vraagt van werkgevers en medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan”, volgens Penders. “Door samen vooruit te kijken naar wat er nodig is, vind je sneller en betere oplossingen. In het geval van griep adviseren we werkgevers om te kijken naar maatregelen om de kans op besmetting op de werkvloer te beperken. Denk aan wél of niet naar het werk komen met klachten, thuiswerken voor wie dat kan en in sommige gevallen het aanbieden van de griepprik aan werknemers in het najaar. Het positieve effect van een eenvoudige maatregel kan zeker in de huidige, krappe arbeidsmarkt groot zijn. Een arbodienst kan een werkgever ondersteunen bij het voeren van deze gesprekken en het opstellen van een arbobeleid om verzuim te voorkomen.”