Daling verzuim in Nederland zet verder door

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland daalde in mei 2023 voor de derde opeenvolgende maand, naar 4,2% ten opzichte van 4,5% in april 2023. Binnen de zorg is de daling in mei het sterkst merkbaar. Los daarvan neemt het langdurend verzuim als gevolg van psychische klachten over een lange termijn verder toe, met name in jongere leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor meer dan 1 miljoen medewerkers.
verzuim2

Sterke daling verzuim binnen zorgsector

De dalende trend in het totale verzuim sluit aan bij het gebruikelijke seizoenspatroon in de zomer. Net als vorige maand toont de gezondheidszorg, de sector waarin het verzuim al maanden het hoogst is, de sterkste daling in verzuim: van 6,1% naar 5,7%. Het aantal ziekmeldingen daalde binnen de zorgsector met 10% van gemiddeld 54 naar 49 per 1000 medewerkers.

Lange termijn trend: psychisch verzuim stijgt

Het, vaak langdurend, psychisch verzuim laat al enkele jaren een stijgende trend zien. Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed: “Opvallend is dat deze stijging het sterkst is onder jongere leeftijdsgroepen. In het eerste kwartaal van 2023 is het percentage verzuim door psychische klachten in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar met ongeveer een derde gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.”

Op tijd ingrijpen

Over het algemeen constateerden ArboNed en HumanCapitalCare in 2022 dat mensen met spanningsklachten gemiddeld 195 dagen thuis zitten. Bij overspanning is dit gemiddeld 228 dagen en bij een burn-out zelfs 288 dagen. “Hoe langer iemand thuis zit, hoe hoger de drempel wordt om weer een start te maken”, aldus Van Wijngaarden. Het blijft daarom van groot belang om alert te zijn op signalen van medewerkers en tijdig in gesprek te gaan over passende oplossingen. Door samen al vroeg in het verzuim te kijken naar wat nog wel kan, kan langdurend verzuim mogelijk worden voorkomen.”