Mensely: vergroot leiderschap en eigenaarschap

Mensely begeleidt organisaties die volgens het Eigen regiemodel werken met kundige professionals, slimme diensten en de juiste kennis.

We helpen leidinggevenden het voortouw te nemen in preventie en verzuimbegeleiding, met een lager verzuim, lager verloop en hogere productiviteit als resultaat. Dit doen we met zo’n 100 professionals die door heel Nederland werken. 

Contact