Toename griep houdt werkend Nederland in de greep

Het gemiddelde verzuim in Nederland steeg van 4,4% in september 2023 naar 4,7% in oktober 2023. Het is met name de stijging van het aantal griepgevallen dat werkend Nederland in zijn greep houdt. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers. Naar verwachting is het hoogtepunt nog niet bereikt. Vorig jaar steeg het verzuim door griepklachten tot een piek in december. En dus is het advies aan werkgevers en werknemers om proactief maatregelen te nemen, zoals in een ‘snotneusprotocol', om de verspreiding van griepklachten op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen.
verzuim4

Meer nieuwe ziekmeldingen: vooral in het onderwijs

De afgelopen maand ontvingen ArboNed en HumanCapitalCare gemiddeld 72 nieuwe ziekmeldingen per dag per 1.000 medewerkers. In september was dat aantal nog 55. In het onderwijs lag het aantal nieuwe ziekmeldingen het hoogst. In deze branche waren er in oktober voor elke 1.000 medewerkers 94 nieuwe ziekmeldingen per dag. Hoewel medewerkers die verzuimen vanwege griepachtige klachten doorgaans binnen een week weer aan het werk kunnen, heeft gelijktijdige afwezigheid van veel medewerkers een aanzienlijke impact op een organisatie.

Creatieve oplossingen

“De bedrijfsvoering kan onder druk komen te staan als veel medewerkers tegelijkertijd uitvallen. En de krapte op de arbeidsmarkt maakt het vaak nog lastiger om acuut vervanging te regelen”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. “De verwachting is dat het verzuim door griep de komende maanden nog verder toeneemt. In branches zoals het onderwijs en de zorg, waar het verzuim gemiddeld hoog ligt, is het essentieel dat het werk doorgaat. Daarom zie je daar steeds meer creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het combineren van klassen op scholen wanneer er geen vervangende docenten zijn voor zieke leraren, hoe ongewenst dan ook.”

‘Snotneusprotocol’ noodzakelijk

Naast het werk anders organiseren kunnen werkgevers en werknemers zich ook inzetten om verspreiding van griepklachten op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Penders: “Met een snotneus thuisblijven is op zich niet nodig. Maar het is wel verstandig om samen toch alert te zijn op een aantal basisregels. Denk dan aan extra ventileren, hoesten en niezen in de elleboog en regelmatig je handen wassen. En kun je thuiswerken? Dan is dat zolang je klachten hebt een verstandige keuze. Met de decemberdrukte voor de deur is het belangrijk om verzuim door griep en daarmee extra belasting van medewerkers te voorkomen.”