Mentale Vooruitgang: voor een mentaal sterker werkend Nederland

Jurriaan Penders_nieuwsbericht

In 2020 was het verzuimpercentage als gevolg van psychische klachten 1,21% ten opzichte van 4,2%. Daarmee blijven psychische klachten – met 29% van het totaal – een van de grotere oorzaken van verzuim. Mentale (veer)kracht is een belangrijke randvoorwaarde om gezond, gemotiveerd en competent aan het werk te blijven. Daarom denkt HumanTotalCare vanuit de landelijke Denktank Mentale Vooruitgang mee over nieuwe richtingen van denken en doen die bijdragen aan een mentaal krachtigere samenleving. Deze nieuwe richtingen zijn gebundeld in het boek Mentale Vooruitgang.

Boek Mentale Vooruitgang

Het boek komt voort uit de Denktank Mentale Vooruitgang: een initiatief van De Argumentenfabriek en GGzE, waaraan naast HumanTotalCare onder andere CZ, Erasmus Universiteit, GGZ Nederland, SCP, TNO, Trimbos, Triodosbank, UMCU en Zilveren Kruis aan deelnemen.

Vandaag werd het boek aangeboden aan demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis. “In Mentale Vooruitgang gaat het over hoe we de mentale kracht van mensen, gezinnen, organisaties en de samenleving als geheel kunnen vergroten”, vertelt Jurriaan Penders, directeur Medische zaken bij HumanTotalCare . “Met de suggesties in het boek kunnen we daar op een onderbouwde wijze aan bijdragen. Mensen die mentaal sterk zijn, hebben meer veerkracht, gaan beter om met veranderingen en hebben minder last van psychische klachten. Dat zie je ook terug in het plezier en de energie waarmee ze – ook ten tijde van stress of grote veranderingen – kunnen blijven werken.”

Inzicht voor mentaal verantwoord ondernemen

“Vanuit onze merken ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely, Focus en het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum ondersteunen we werkgevers en werkenden bij hun gezondheid, motivatie en competentie in relatie tot hun werk”, vervolgt Penders. “Met Preventief medisch onderzoek krijgen werkgevers en werkenden bijvoorbeeld inzicht in het risico op uitval als gevolg van psychische klachten. Maar ook een Risico-inventarisatie en -evaluatie levert waardevolle informatie op voor werkgevers en werkenden. Vanuit die inzichten kan invulling worden gegeven aan mentaal verantwoord ondernemen: werkenden mentaal sterker maken en ondersteunen vóórdat ze klachten krijgen of uitvallen.”

Meer informatie

Op www.mentalevooruitgang.nl staat meer informatie over (het bestellen van) het boek Mentale Vooruitgang en de Denktank Mentale Vooruitgang.