Son, 6 juni 2019 – Met ingang van 1 september start Jurriaan Penders als nieuwe directeur Medische zaken HumanTotalCare. Bij HumanTotalCare – die vanuit de merken HumanCapitalCare, ArboNed, Mensely, Focus Nederland en IT&Care werkt aan een gezonder en vitaler werkend Nederland – wordt hij (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de professionaliteit van alle vakinhoudelijke disciplines op de domeinen preventie, arbeidsomstandigheden en gezondheid.

Michel Verwoest, CEO HumanTotalCare: “We zijn blij dat Jurriaan Penders ons team komt versterken. Zijn visie op het vak van bedrijfsarts is innovatief en sluit naadloos aan op de visie van HumanTotalCare: hoe faciliteren we werknemers om gezond, gemotiveerd en competent te blijven?”

Jurriaan is bedrijfsarts en bestuurder. Hij is sociaal geneeskundige opererend op het snijvlak van gezondheidszorg, arbeidsmarkt, medisch onderwijs, wetenschap en maatschappij. De afgelopen 2 jaar was Jurriaan Penders directeur bij arbodienst AMC. Naast de dagelijkse leiding en de uitvoerende bedrijfsartsentaken was hij bij het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam strategisch adviseur op gebied van gezond & veilig werken en duurzame inzetbaarheid. Van 2012 tot 2017 was hij voorzitter van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en heeft hij – naast z’n werk als ZZP bedrijfsarts – zich als voorzitter ingezet voor een betere profilering en positionering van de bedrijfsarts, bij beleidsmakers in Den Haag, curatieve collega’s, werkend Nederland en de eigen sector. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed, onder andere die van bedrijfsarts bij KLM Health Services.

Jurriaan Penders neemt het stokje over van Hans Trommel, die vanaf juli met sabbatical gaat. Verwoest: “Als directeur Medische Zaken heeft Hans Trommel een grote bijdrage geleverd aan de groei van HumanCapitalCare en HumanTotalCare. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en de manier waarop hij deze jarenlang heeft ingevuld.”