Son – 8 oktober 2018. Daglicht op de werkplek is zeer belangrijk. Dit geldt zowel voor het energieverbruik maar belangrijker nog: het draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers. In ons nieuwe kantoor – dat gebouwd wordt conform de WELL Building Standard – staat het welbevinden van onze medewerkers voorop. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het lichtconcept. Het juiste licht is van belang voor een optimaal WELL-zijn!

Mens afhankelijk van zon en licht

Sinds de oorsprong van het leven, heeft het licht de mens geleid. Zowel onze activiteiten als onze biologische klok. We voelen ons het beste in het natuurlijke licht buiten, waar de intensiteit, hoeveelheid licht en kleur van het licht gedurende de dag veranderen. De mens is afhankelijk van zon en licht. Daarom zijn zonsopgang en zonsondergang bepalend voor alles wat we doen. Zonsopgang en zonsondergang sturen onze biologische klok. En daarmee wordt ons dag- en nachtritme bepaald en dus ook ons activiteitenniveau.

Licht beïnvloedt energieniveau medewerker

Licht heeft dus een enorme invloed op ons lichaam. Onze hersenen reguleren namelijk onze biologische klok op basis van lichtsignalen uit onze omgeving. Dit biologische ritme heeft een sterke invloed op ons energieniveau, ons humeur en de mate waarin we slaperig of alert zijn. Het lichtontwerp voor ons nieuwe kantoor is tot stand gekomen door Fagerhult, een bedrijf dat gespecialiseerd is in lichtoplossingen, in samenwerking met M3E die als die als installatietechnisch adviseur verantwoordelijk is voor de BREEAM en WELL Building Standard certificering. Tom Deijkers, accountmanager bij Fagerhult licht toe: “Natuurlijk licht geeft ons een goed gevoel. Het maakt ons alerter en gelukkiger, en we presteren er beter door. Met dynamisch licht kunnen we er voor zorgen dat de biologische klok wordt geregeld, met name tijdens de donkere maanden van het jaar of in ruimtes waar weinig daglicht beschikbaar is. Ons lichtontwerp houdt hier uitgebreid rekening mee.”

Optimaal lichtcomfort

Het is dus van belang om mee te gaan met het ritme van het licht. Daan Slotboom projectmanager Facilities en Huisvesting van HumanTotalCare licht toe: “Dit doen we door maximaal gebruik te maken van het natuurlijke daglicht dat door de ramen valt in combinatie met ‘daglichtgestuurde’ verlichting. Gedurende de dag varieert de lichtkleur en lichtintensiteit. Hiermee wordt het biologische ritme van medewerkers gestimuleerd. Daarnaast wordt er gezorgd voor goede contrastverschillen. Hierdoor hoeven de ogen zich niet continu te focussen. Bij grote contrastverschillen moeten de ogen zich telkens aanpassen aan de situatie licht en donker. Daardoor kunnen medewerkers last krijgen van vermoeidheid, pijnlijke ogen of hoofdpijn. Het lichtontwerp zorgt niet alleen voor een optimaal lichtcomfort waarmee we activiteit gedurende de dag stimuleren, maar draagt vooral bij aan het welzijn van onze medewerkers!”