HumanTotalCare is een onderneming die vanuit verscheidende merken werkt aan de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Gezamenlijk werken onze 1.500 medewerkers dagelijks voor ruim 65.000 werkgevers en ruim 1,5 miljoen werknemers.

HumanCapitalCare is een vooruitstrevende dienstverlener voor arbeid, vitaliteit en gezondheid, en werkt voor werkgevers die kiezen voor een integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Samen met ruim 2.000 werkgevers zorgen we voor 500.000 competente, gemotiveerde en gezonde werknemers.

De professionals en experts van ArboNed verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s, bevorderen de gezondheid en motivatie van mensen. Met (wettelijk verplichte) analyse-instrumenten geven zij inzicht, adviezen en praktische oplossingen, die aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. ArboNed staat dagelijks klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.

Mensely begeleidt bedrijven naar eigen regie en pakt een initiërende en coachende rol om te komen tot integraal verzuim- en gezondheidsmanagement. Versterken van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de sleutels tot succes. Mensely staat voor vitaliteit en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen.

IT&Care ontwikkelt integrale softwareapplicaties die werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen en adviseurs ondersteunen met arbeid, vitaliteit en gezondheid.

Focus Nederland is een landelijk loopbaanadvies- en coachingsbureau. Focus biedt concrete oplossingen voor duurzame inzetbaarheid en (pre)mobiliteit, voor zowel werknemers als werkgevers.