Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus elkaar snel opvolgen, zal het werkgeversadvies regelmatig worden herzien.

De overheidsmaatregelen tegen en gevolgen van het coronavirus hebben veel impact op werkend Nederland. Nederlanders werken massaal thuis en werknemers die nog wel op locatie werken, moeten voldoende afstand kunnen houden. Maar ook geldt dat steeds meer werkgevers en werknemers te maken krijgen met angst, ziekte of overlijden in hun persoonlijke omgeving.

In het werknemers- en werkgeversadvies (versie 26 juni) staat wat u als werkgever kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uw werknemers. U krijgt advies over hoe u verdere verspreiding van het coronavirus via de werkplek voorkomt en hoe u moet handelen als een werknemer besmet is met, of hiervan verdacht wordt, het coronavirus. Het werkgeversadvies kijkt echter verder. Daarom vindt u hierin ook informatie over omgaan met ziekmelden en/of afwezigheid als gevolg van het coronavirus, gezond thuiswerken en aandacht voor verdriet en rouwverwerking.

Naast het werkgeversadvies heeft HumanTotalCare ook een overzicht van veelgestelde vraag voor werkgevers en werknemers. Hierin vindt u een overzicht van vragen van respectievelijk werkgevers en werknemers over (de gevolgen van) het coronavirus voor het werk.

 

Weren van de werkplek

Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is volgens ons voldoende om de werknemer van de werkplek te weren. U mag directief en bij herhaling melden dat personen die voldoen aan één van onderstaande punten tijdelijk niet welkom zijn en worden verzocht de werkplek niet te betreden.

  • milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts hebben.
  • nauw contact hebben gehad een persoon met luchtwegklachten. Nauw contact betekent:
    • Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van de zieke bevinden.
    • Het delen van een leefruimte met de zieke.
    • Fysieke aanraking met een zieke (zoals handen schudden).
  • de afgelopen veertien dagen zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Als thuis blijven na nauw contact niet mogelijk is, dan vindt u in het werkgeversadvies aanvullende maatregelen die u kunt treffen op de werkplek.

Een beknopt overzicht van alle preventieve maatregelen vindt u ook in de flyer ‘Het coronavirus: blijf gezond en veilig aan het werk’.

 

Thuiswerken: tips van onze experts

Om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, heeft de overheid werkgevers verzocht hun werknemers – waar mogelijk – thuis te laten werken. Download hier de tips van onze experts voor gezond en prettig thuiswerken.