HumanTotalCare startte eind 2017 met de renovatie en de nieuwbouw van haar hoofdkantoor in Son. Het gebouw is in Nederland het toonbeeld van duurzaamheid voor mens en milieu. Werk, vitaliteit en gezondheid staan centraal en onze eigen kennis en expertise zijn toegepast op de werkomgeving, waarin collega’s samen werken en waarin klanten op bezoek komen.

Het oude kantoorpand is volledig gerenoveerd en naast de renovatie is nieuwbouw gerealiseerd. Beide panden – en daarmee de medewerkers – worden letterlijk en figuurlijk verbonden door de entree en de ontvangsthal. In het nieuwe pand huisvesten HumanTotalCare, de holding van HumanCapitalCare, IT&Care, de regiokantoren van HumanCapitalCare en ArboNed, Focus en Mensely.

Als eerste in Nederland startte HumanTotalCare in 2017 de nieuwbouw conform de Well Building Standard, casco en inrichting. Focus is het welbevinden van medewerkers. Het Well-certificaat is de enige standaard ter wereld voor gebouwen en organisaties die een gezonde werkomgeving garandeert. Het keurmerk is het resultaat van een zeven jaar durend onderzoek naar het effect van werkplek gerelateerde factoren op welzijn

De nieuwe duurzame werkomgeving sluit naadloos aan op de visie en de dienstverlening van HumanTotalCare. Vanuit diverse merken werkt HumanTotalCare aan een vitaler en gezonder werkend Nederland. Op een unieke wijze. Samen met werkgevers geven we invulling aan integraal gezondheidsmanagement. En we werken aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. We ondersteunen werknemers gedurende hun werkzame leven. We geven inzicht, advies en oplossingen.

WELL Building Standard

Het gaat bij WELL om het realiseren van gebouwen die het welzijn van de mensen in het gebouw bevorderen. Om dit te bereiken kiest WELL voor een holistische benadering. De WELL Building Standard stelt niet alleen eisen aan de meer gebruikelijke onderwerpen als luchtkwaliteit, licht en thermisch & akoestisch comfort, maar ook aan waterkwaliteit, voeding, beweging en geestelijke gezondheid. Reden voor de keuze van deze zeven thema’s (lucht, licht, comfort, water, voeding,  fitness en geest) is dat uit onderzoek van WELL naar voren is gekomen dat deze thema’s een aantoonbaar effect hebben op het welzijn van kantoormedewerkers. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een werkomgeving waar het klimaat goed is, waar de verlichting het natuurlijke licht optimaal nabootst, waar de inrichting goed is afgestemd op de werkprocessen en op de wensen van medewerkers en waar veel aandacht is voor het binnenhalen van de natuur. Het International WELL Building Institute heeft aan het kantoorpand van HumanTotalCare het WELL Certificaat Gold toegekend.

BREEAM

De nieuwbouw voldoet ook aan de BREEAM-NL Excellent-certificering. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Onze partners

De nieuwbouw van HumanTotalCare is tot stand gekomen met diverse partners en leveranciers. Hieronder lees je meer over hun bijdrage aan de WELL Building Standard en BREEAM-NL en wat de relatie is met het welbevinden van de werkende mens.