De nieuwe verlichting in ons gebouw ondersteunt de natuurlijke patronen van het menselijke bioritme. Onze hersenen reguleren onze biologische klok op basis van lichtsignalen uit onze omgeving. Dit biologische ritme heeft een sterke invloed op ons energieniveau, ons humeur en de mate waarin we slaperig of alert zijn. De werkplek waar onze medewerkers dagelijks zitten, is zo ontworpen dat schitteringen worden verminderd en natuurlijk daglicht wordt bevorderd. We maken hiervoor maximaal gebruik van het natuurlijke daglicht dat door de ramen valt in combinatie met ‘daglichtgestuurde’ verlichting. Gedurende de dag varieert de lichtkleur en lichtintensiteit. Hiermee wordt het biologische ritme gestimuleerd. Daarnaast wordt er gezorgd voor goede contrastverschillen. Hierdoor hoeven je ogen zich niet continu te focussen. De verlichting in het kantoor is speciaal ontworpen om het bioritme van onze medewerkers zo min mogelijk te verstoren en heeft tot doel het natuurlijke ritme van hun lichaam te optimaliseren door overdag alertheid te bevorderen.