Zoals wordt verwacht vanuit de WELL Building Standard hebben we medewerkers nauw betrokken bij de bouw van ons nieuwe kantoor. Er zijn diverse werkgroepen geweest waar intensief mee is samengewerkt om het gebouw te ontwerpen, in te richten en om te bepalen hoe gedrag van medewerkers positief beïnvloed kan worden. Deze werkgroepen bestonden uit vertegenwoordigers van medewerkers en uit experts van onze organisatie, zoals ergonomen, vitaliteitsdeskundigen en arbeidshygiënisten. Daarnaast hebben we een aantal events georganiseerd om medewerkers mee te nemen in de voortgang van de bouw.