De HTC Building Standard

Als eerste in Nederland renoveren en bouwen wij ons hoofdkantoor conform de WELL Building Standard, casco en inrichting en BREEAM-NL. De combinatie van verschillende certificaten zorgt ervoor dat de gezondheid en de vitaliteit van mensen binnen én buiten het gebouw optimaal gestimuleerd worden.

Met dit unieke exterieur en interieur introduceert HumanTotalCare een eigen normering voor de duurzame werkomgeving: de HTC Building Standard.

 

 

WELL Building Standard

De WELL Building Standard is het resultaat van een zeven jaar durend onderzoek naar het effect van werkplek gerelateerde factoren op welzijn. De aspecten waarvoor voldoende wetenschappelijk bewijs werd gevonden op de positieve comfort- en gezondheidseffecten zijn opgenomen. Het resultaat is een norm met gefundeerde, ‘evidence-based’, prestatie-eisen voor een gezonde en comfortabele werkomgeving.

Voor wat betreft de definitie van gezondheid en welzijn sluit WELL aan bij de definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsraad:

Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Wereldgezondheidsraad, definitie ‘health’

Het gaat bij WELL dus niet om het voorkomen van gezondheidsbedreigende situaties maar om het realiseren van gebouwen die het welzijn van de gebouwgebruikers bevorderen.

Om dit te bereiken kiest WELL voor een holistische benadering. De WELL Building Standard stelt niet alleen eisen aan de klassieke onderwerpen als luchtkwaliteit (Air), licht (Light) en thermisch & akoestisch comfort (Comfort), maar ook aan waterkwaliteit (Water), voeding (Nourishment), beweging en activiteit (Fitness) en geestelijke gezondheid (Mind).

Het WELL-certificaat is de enige standaard ter wereld voor gebouwen en organisaties die een gezonde werkomgeving garandeert.

HumanTotalCare heeft als ambitie gesteld de WELL Building Standard Gold te behalen.

 

BREEAM-NL Certificering

De nieuwbouw zal ook voldoen aan de BREEAM-NL-certificering. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. BREEAM-NL is hiermee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

HumanTotalCare heeft als ambitie gesteld om BREEAM-NL-Certificering Excellent te behalen.

Lees hier de BREEAM case study.

 

Eigen werkconcepten: Practise what you preach

Onze visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vertellen we niet alleen onze klanten, maar deze brengen we ook echt ten uitvoer in onze eigen organisatie.

De inrichting van ons nieuwe hoofdkantoor is gebaseerd op eigen werkconcepten. Samen met onze eigen medewerkers en specialisten hebben we een integraal en duurzaam werkconcept ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid van onze medewerkers te faciliteren.

Aan de basis van de ontwikkeling van het huisvestingsconcept liggen de volgende doelstellingen ten grondslag

  • Een inspirerende en gezellige werkplek bieden
  • Een werkplek bieden die de uit te voeren werkzaamheden goed faciliteert
  • Een werkplek bieden waar medewerkers zich prettig voelen
  • Duurzame inzetbaarheid van de medewerker centraal stellen
  • Innovatie stimuleren
  • Samenwerking en kennis delen bevorderen
  • Vitaliteit en gezondheid als rode draad door het gebouw laten lopen
  • Een flexibel pand ontwikkelen dat kan meebewegen met de organisatie

 

Grondlegger van de WELL Building Standard Phil Williams:

Having a leading firm such as HumanTotalCare recognize that the health, WELLbeing and performance of their people is so important and is very positive on every level. By investing in their Buildings and operations they show their commitment to the overall daily and long term health and happiness of their people. Those same people are now better positioned to increase their personal performance and provide better service to their customer and clients. Since society is made up of people, the effect is extended to the greater good so that individuals, businesses and the local communities of the Netherlands benefit.

Contact/vragen

Heeft u vragen, opmerking of tips voor ons? Of ervaart u overlast van de werkzaamheden op de bouwplaats? Of wilt u meer weten over de HTC Building Standard? Stuur dan een e-mail naar duurzamewerkomgeving@humantotalcare.nl.