De overheidsmaatregelen tegen en gevolgen van het coronavirus hebben veel impact op werkend Nederland. Nederlanders werken massaal thuis en werknemers die nog wel op locatie werken, moeten voldoende afstand kunnen houden. Maar ook geldt dat werkgevers en werknemers te maken krijgen met angst, ziekte of overlijden in hun persoonlijke omgeving.

In het werknemers- en werkgeversadvies (versie 26 juni)* staat wat u kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uw werknemers (of collega’s). U krijgt advies over hoe u verspreiding van het coronavirus via de werkplek voorkomt en de verschillende coronatesten. Het werknemers- en werkgeversadvies kijkt echter verder. Daarom vindt u hierin ook informatie over omgaan met ziekmelden en/of afwezigheid als gevolg van het coronavirus, gezond thuiswerken en aandacht voor verdriet en rouwverwerking.

Naast het werknemers- en werkgeversadvies heeft HumanTotalCare ook een overzicht van veelgestelde vragen voor werkgevers en werknemers. Hierin vindt u een overzicht van vragen van respectievelijk werkgevers en werknemers over (de gevolgen van) het coronavirus voor het werk.

 

Weren van de werkplek

Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is voldoende aanleiding om de werknemer van de werkplek te weren. U mag directief en bij herhaling melden dat personen die voldoen aan één van onderstaande punten tijdelijk niet welkom zijn en worden verzocht de werkplek niet te betreden.

  • milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verlies van reuk of smaak) en/of koorts.
  • nauw contact met een persoon met luchtwegklachten en/of koorts (een zieke). Nauw contact betekent:
    • Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van een zieke bevinden.
    • Het delen van een leefruimte met een zieke (zoals gezinsleden).
    • Fysieke aanraking met een zieke (zoals handen schudden).
  • de afgelopen veertien dagen is teruggekeerd uit een oranje gebied uit het buitenland.
  • waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld in de afgelopen 14 dagen, zij dienen minimaal 48 uur volledig klachtenvrij te zijn.

Als thuis blijven na nauw contact niet mogelijk is, dan vindt u in het werknemers- en werkgeversadvies aanvullende maatregelen die u kunt treffen op de werkplek.

Een beknopt overzicht van alle preventieve maatregelen vindt u ook in de flyer ‘Het coronavirus: blijf gezond en veilig aan het werk’.

 

Thuiswerken: tips van onze experts

Om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, heeft de overheid werkgevers verzocht hun werknemers – waar mogelijk – thuis te laten werken. Download hier de tips van onze experts voor gezond en prettig thuiswerken.

 

* Met het oog op de versoepelingen van de coronamaatregelen door de Rijksoverheid is dit de laatste versie van het werknemers- en werkgeversadvies.

Veelgestelde vragen

Naast het werknemers- en werkgeversadvies heeft HumanTotalCare ook een overzicht van veelgestelde vraag voor werkgevers en werknemers. Hierin vindt u een overzicht van vragen van respectievelijk werkgevers en werknemers over (de gevolgen van) het coronavirus voor het werk.

Werknemers- en werkgeversadvies

Beschermen van de veiligheid en gezondheid van werknemers

Laatste update: 26 juni 2020