Werkgeversadvies coronavirus

Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus elkaar snel opvolgen, zal het werkgeversadvies regelmatig worden herzien. De overheidsmaatregelen tegen en gevolgen van het coronavirus hebben veel impact op werkend Nederland. Nederlanders werken massaal thuis en werknemers die nog wel op locatie werken, moeten voldoende afstand kunnen houden. Maar ook geldt dat steeds meer werkgevers en werknemers…